Proměny

5 (1)

PROMĚNA – tato služba zahrnuje barvovou typologii – určení typu dle přirozené pigmentace, individuální líčení, doplňky, doporučení kosmetiky a vytipování ideálního stylu oblečení. (Proměna je záležitostí několika konzultací.

Poradenství v oboru image – To jak vypadáte, jak se chováte a mluvíte, jak vystupujete při jednáních a jak se prezentujete je pro vaši kariéru stejně důležité jako vaše vědomosti a schopnosti.

To, jak podáte sami sebe plně vyjadřuje, jak si vážíte sebe i druhých, jaký je váš smysl pro kvalitu, tvořivost a profesionalitu.

Stylem, oblečením i řečí těla si můžete získat, ale i ztratit autoritu a uznání.

Prohlašuje-li některá firma, že vyrábí produkty nejvyšší kvality a přitom se jejich obchodní zástupci a pracovníci servisu oblékají do ošuntělých, nepadnoucích obleků, bude jejich prohlášení stejně nedůvěřivé, jako by byli správně upraveni a ke společenskému styku vhodně oblečeni?

V několika konzultacích si osvojíte základní pravidla pro dokonalou image:

• které doplňky jsou pro vás důležité

• jak pracovat se svým tělem

• jaký zvolit účes nebo styl odpovídající vaší profesi….

První dojem na druhého člověka si děláme v první minutě, když ho spatříme.

První dojem na podruhé neuděláte!

1

4

2

5 (2)

3