Zásady a pravidla pro účastníky kurzů

1. Účastník je zapsán do kurzu  po obdržení nevratné zálohy 1.000,- Kč ( záloha vám bude odečtena z celkové částky)

2. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu.

3. V případě omluvy ze závažných důvodů neúčasti na kurzu vám bude kurzovné vráceno.

4. V některých kurzech si vzájemně kursisté dělají modely a líčí na sobě ve dvojicích. Ve speciálních kurzech dostanete modelku. Pokud z nějakého důvodu nemůžete modelem být, je potřeba to předem oznámit.

5.  Základním pravidlem v kurzech je respektování lektora, dodržování docházky a dodržování pravidel slušného chování.

6. Jedeno z pravidel je dodržování čistoty a hygieny při práci .

7. Pokud onemocní lektor, nebo existují jiné závažné příčiny pro zrušení kurzu ze strany pořadatele, bude zajištěn náhradní termín, nebo vrácené kurzovné v plné výši.

8. V případě závažného nedodržení pravidel a vyrušování v kurzu, eventuelně zásadním nerespektováním lektora je možno účastníka vyřadit z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.

9. K absolvování kurzu není nutné mít předchozí vzdělání v oboru. Vstupním požadavkem je ukončené základní vzdělání a minimální věk 18 let.